Maskinfot SF30
Ledad fot med en rekommenderad maxvinkel på 15°, med eller utan glidskydd i gummi.

Material – fot i förzinkat stål och platta i termoplast.